สาระน่ารู้ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย

ประวัติความเป็นมา สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย

ประวัติความเป็นมา สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามโครงการ พระราชดำริ “ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอำเภออมก๋อย และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535 และได้ทรงปล่อยสัตว์ป่า คือ นกยูง ไก่ป่าและไก่ฟ้า ในการเสด็จครั้งนี้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าขึ้น ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการวิจัย เพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์สัตว์ป่าชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าแต่ละชนิดต้องสูญพันธุ์ เมื่อมีจำนวนมาขึ้นแล้วให้ปล่อยกลับคืนป่าเพื่อขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติ หรือแจกจ่ายให้ราษฎรที่สนใจนำไปเลี้ยงเพาะพันธุ์เพื่อประกอบอาชีพ เพื่อทำเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ป่าต่อไป โดยจ้างให้ชาวบ้านในโครงการ “ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ” มาเป็นผู้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง เป็นการทดแทนรายได้จากการเลิกตัดไม้และเลิกล่าสัตว์ป่า

วันนี้เรามีเว็บ แทงหวย ดีๆมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักนั่นคือ เว็บรวย เว็บหวยออนไลน์อันดับหนึ่งในไทยนั่นเอง เว็บดีที่จ่ายเต็มไม่มีเลขอั้น เปิดรับแทงตลอด 24ชั่วโมง

2 thoughts on “สาระน่ารู้ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย

  1. Veru helpful facts you have written about Omkoi Wildlife Breeding Station in your article. You said true. Keep it up and share more. Now it’s time to avail Hi Vis Sweatshirt for more information.

Leave a Reply

Your email address will not be published.